Skulptör i Stockholm

Skulpturer i Sten, Brons och Järn


Jill Höjeberg är en skulptör som jobbar främst i marmor, alabaster, brons och järn. Jill har en ateljé i Stockholm där hon skapar sina skulpturer. Skulpturerna bildar teman, som ibland flyter ihop med varandra.


"I stenen skulpterar jag mina tankar. Stenen kan innehålla tankar kring familjebekymmer, min omgivning, världen, liksom mina mål, mina glädjeämnen och drömmar. Genom mina tankar omformas den hårda stenen till mjuka nästa elastiska former med en insida som innehåller hemligheter.

Jag försöker få den hårda stenen att ge ett intryck av elasticitet, energi och styrka samtidigt som det i den finns ett samband mellan mänskliga känslor och fysisk form.


När mina skulpturer berörs ska de kännas som levande former."