marmorJILL HÖJEBERG arbetar i sten, alabaster, trä, brons, järn och glas. Hon är född i USA och utbildad i Washington
och New York. Hon har bott i såväl USA som Sverige och är nu bosatt i Stockholm. Under de senaste åren har
hon periodvis arbetat i Italien. Hon inspireras av att arbeta på samma plats där marmorn bryts ur berget och
alabastern grävs upp ur jorden. Hon söker få den hårda stenen att ge ett intryck av elasticitet, energi och styrka.
Jill Höjeberg påverkas av sambandet mellan mänskliga känslor och fysisk form. Hennes skulpturer förefaller vara
utsträckta, tänjda och böjda till det omöjligas gräns.