Omfamning


Dessa skulpturer började som uttryck för att vilja omfamna en älskad som bor långt borta. De har sedan utvecklats till tankar om att omfamna, både i fysisk och psykisk bemärkelse, sig själv och andra.Dubble Omfamning Embrace Bending Stone Svar Harmony Bending Stone


Kvinnliga Former


Insidan av skulpturerna är viktigare än utsidan. Den hårda stenen formas mjukt så att figurerna skildrar harmoni och skönhet. Ofta får mina skulpturer kvinnliga former även om de inte är föreställande.


Hinder


Livet är en serie av hinder som måste övervinnas. Dessa skulpturer ägnas åt olika sätt att reagera på uppenbara men också osynliga hinder som reses i vår väg.
Streching


Skulpturerna här handlar om hur långt man kan komma genom att sträcka och tänja sig bortom vad som verkar möjligt. Skulpturerna är utsträckta, tänjda och böjda till det omöjligas gräns.